What's New

Trong phiên bản này, chúng tôi chỉnh sửa giao diện nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

App Description

Ứng dụng VnCitizens của chúng tôi cho phép người dân có thể thực hiện các tiện ích cơ bản như: thủ tục hành chính, hồ sơ y tế, quan trắc môi trường, đất đai,... Và còn nhiều tiện ích khác.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VnCitizens screenshot 1 VnCitizens screenshot 2 VnCitizens screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VnCitizens screenshot 4 VnCitizens screenshot 5 VnCitizens screenshot 6

App Changes

  • October 27, 2020 Initial release
  • August 05, 2021 New version 1.1.0