What's New

Trong phiên bản này, chúng tôi chỉnh sửa giao diện nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

App Description

Ứng dụng cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, hồ sơ y tế, quan trắc môi trường, đất đai, camera công cộng...

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

1022 Gia Lai screenshot 1 1022 Gia Lai screenshot 2 1022 Gia Lai screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

1022 Gia Lai screenshot 4 1022 Gia Lai screenshot 5 1022 Gia Lai screenshot 6

App Changes

  • August 06, 2021 Initial release