What's New

Trong phiên bản này, chúng tôi bổ sung chức năng phòng chống dịch bệnh.

App Description

Ứng dụng BienHoa SmartCity giúp đỡ người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, hồ sơ y tế, quan trắc môi trường, đất đai,... Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Bien Hoa SmartCity screenshot 1 Bien Hoa SmartCity screenshot 2 Bien Hoa SmartCity screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Bien Hoa SmartCity screenshot 4 Bien Hoa SmartCity screenshot 5 Bien Hoa SmartCity screenshot 6

App Changes

  • December 10, 2020 Initial release
  • August 06, 2021 New version 1.5.1