App Description

Ứng dụng MOC iOffice với giao diện trực quan, tối ưu nâng cao trải nghiệm người dùng, hỗ trợ công tác điều hành tác nghiệp với các chức năng như:
- quản lý văn bản đến
- Quản lý văn bản đi
- Quản lý họp
- Lịch công tác
- Ký số điện tử
- Và nhiều tiện ích khác

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

MOC iOffice screenshot 1 MOC iOffice screenshot 2 MOC iOffice screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

MOC iOffice screenshot 4 MOC iOffice screenshot 5 MOC iOffice screenshot 6

App Changes

  • December 13, 2019 Initial release