What's New

-Cải thiện tốc độ upload, download file.
-Chỉnh sửa lỗi dữ liệu đôi khi không đồng bộ giữa các thiết bị.

App Description

VNPT Drive, ứng dụng lưu trữ và chia sẻ file trực tuyến của VNPT

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Drive screenshot 1 VNPT Drive screenshot 2 VNPT Drive screenshot 3 VNPT Drive screenshot 4 VNPT Drive screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Drive screenshot 6 VNPT Drive screenshot 7 VNPT Drive screenshot 8 VNPT Drive screenshot 9 VNPT Drive screenshot 10

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release
  • July 15, 2020 New version 6.5.24