What's New

Trong phiên bản này, chúng tôi chỉnh sửa giao diện nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

App Description

Ứng dụng TienGiangG hỗ trợ trong việc quản lý, theo dõi, xử lý công việc: Trao đổi thông tin, Lịch công tác,..

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

TienGiangG screenshot 1 TienGiangG screenshot 2 TienGiangG screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

TienGiangG screenshot 4 TienGiangG screenshot 5 TienGiangG screenshot 6

App Changes

  • August 06, 2021 Initial release