What's New

* Nâng cấp giao diện ứng dụng
* Sửa lỗi giao diện khi scale font

App Description

Ứng dụng sinh mã OTP cho người sử dụng tương tự như OTP được gửi qua các kênh khác như SMS, Email dùng để xác thực trên các dịch vụ của VNPT

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT SmartOTP screenshot 1 VNPT SmartOTP screenshot 2 VNPT SmartOTP screenshot 3

App Changes

  • August 06, 2021 Initial release