What's New

Bổ sung thêm tính năng thông báo. Cải thiện hiệu năng nhanh hơn so với phiên bản cũ

App Description

Ứng dụng cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, hồ sơ y tế, quan trắc môi trường, đất đai,... Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

TienGiangS screenshot 1 TienGiangS screenshot 2 TienGiangS screenshot 3 TienGiangS screenshot 4 TienGiangS screenshot 5 TienGiangS screenshot 6 TienGiangS screenshot 7 TienGiangS screenshot 8 TienGiangS screenshot 9 TienGiangS screenshot 10

iPad Screenshots

(click to enlarge)

TienGiangS screenshot 11 TienGiangS screenshot 12 TienGiangS screenshot 13 TienGiangS screenshot 14 TienGiangS screenshot 15 TienGiangS screenshot 16 TienGiangS screenshot 17 TienGiangS screenshot 18 TienGiangS screenshot 19 TienGiangS screenshot 20

App Changes

  • October 05, 2019 Initial release
  • October 15, 2019 New version 1.1
  • November 18, 2019 New version 1.2
  • December 30, 2019 New version 1.3
  • January 21, 2020 New version 1.3.1