What's New

Những cập nhật trong phiên bản này:
- Sửa lỗi, cải thiện chất lượng và trải nghiệm.

App Description

"Vinacomin eOffice là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Vinacomin eOffice screenshot 1 Vinacomin eOffice screenshot 2 Vinacomin eOffice screenshot 3 Vinacomin eOffice screenshot 4 Vinacomin eOffice screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Vinacomin eOffice screenshot 6 Vinacomin eOffice screenshot 7 Vinacomin eOffice screenshot 8 Vinacomin eOffice screenshot 9 Vinacomin eOffice screenshot 10

App Changes

  • July 15, 2020 Initial release
  • October 27, 2020 New version 1.0.2