App Description

Ứng dụng là phương tiện cần thiết để người dân cung cấp các thông tin vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường, tụ tập buôn bán, xây dựng không phép, xả rác ... nhanh chóng. Bản thân các cơ quan quản lý từng lĩnh vực giao thông, môi trường, trật tự đô thị... cũng thuận lợi hơn khi tiếp nhận, xử lý và giải quyết các vi phạm.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Lạng Sơn trực tuyến (VNPT) screenshot 1 Lạng Sơn trực tuyến (VNPT) screenshot 2 Lạng Sơn trực tuyến (VNPT) screenshot 3 Lạng Sơn trực tuyến (VNPT) screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Lạng Sơn trực tuyến (VNPT) screenshot 5 Lạng Sơn trực tuyến (VNPT) screenshot 6 Lạng Sơn trực tuyến (VNPT) screenshot 7 Lạng Sơn trực tuyến (VNPT) screenshot 8

App Changes

  • August 06, 2021 Initial release