What's New

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Description

VNPT Cam:
- Dịch vụ giám sát và điều khiển hình ảnh từ xa qua mạng Internet theo thời gian thực.
- Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và lớn, các tổ chức, trường học, các cửa hàng, các công ty bảo vệ, hộ gia đình giám sát hình ảnh hoạt động tại công ty, tại nhà từ bất cứ nơi đâu có kết nối internet tại bất cứ thời điểm nào.
- Chỉ cần đầu tư thiết bị đầu cuối (camera) là sử dụng được dịch vụ.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Cam screenshot 1 VNPT Cam screenshot 2 VNPT Cam screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Cam screenshot 4 VNPT Cam screenshot 5 VNPT Cam screenshot 6

App Changes

  • July 12, 2016 Initial release