What's New

Nâng cấp tính năng phản ánh.

App Description

Ứng dụng cung cấp về thông tin việc làm:
- Tuyển dụng việc làm từ các đơn vị tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Thông tin cơ hội việc làm tại nước ngoài, xuất khẩu lao động.
Kết nối người tìm việc và nhà tuyển dụng cách thuận tiện nhất, nhanh nhất và đảm bảo nội dung chính xác nhất.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Việc làm Lâm Đồng screenshot 1 Việc làm Lâm Đồng screenshot 2 Việc làm Lâm Đồng screenshot 3 Việc làm Lâm Đồng screenshot 4 Việc làm Lâm Đồng screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Việc làm Lâm Đồng screenshot 6 Việc làm Lâm Đồng screenshot 7 Việc làm Lâm Đồng screenshot 8 Việc làm Lâm Đồng screenshot 9 Việc làm Lâm Đồng screenshot 10

App Changes

  • July 22, 2019 Initial release
  • August 29, 2019 New version 1.0.2