What's New

Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng. Hãy tải phiên bản mới nhất để sử dụng tất cả các tính năng mới nhất. Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng sử dụng của ứng dụng.

App Description

VNPT Check có thể giúp người tiêu dùng kiểm tra và xác thực nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm bằng cách quét mã QRCode được in trên các sản phẩm có sử dụng xác thực bằng mã QRCode do VNPT cung cấp.

Những lợi ích cung cấp tới người dùng và doanh nghiệp:
- Kiểm tra và xác thực nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Tạo cộng đồng thông tin chia sẻ sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất quảng bá.
- Tạo kênh quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
- Hỗ trợ chứng minh, quảng bá quyền sở hữu sản phẩm.
- Bảo vệ quyền lợi nhà sản xuất chính hãng.
- Ngăn làm giả, làm nhái sản phẩm của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo niềm tin với khách hàng.
- Tạo công đồng kết nối daonh nghiệp và người tiêu dùng.

VNPT Check- Chứng minh thư của sản phẩm.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Check screenshot 1 VNPT Check screenshot 2 VNPT Check screenshot 3 VNPT Check screenshot 4 VNPT Check screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Check screenshot 6 VNPT Check screenshot 7 VNPT Check screenshot 8 VNPT Check screenshot 9 VNPT Check screenshot 10

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release
  • June 20, 2019 New version 1.8.8
  • October 27, 2020 New version 1.9.1
  • August 06, 2021 New version 1.9.2