What's New

- Sửa lỗi vào thi

App Description

MỤC TIÊU HỆ THỐNG:

Hệ thống VNPT ELearning được xây dựng nhằm mục đích giúp nhà trường giải quyết được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với ELearning, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Đưa hệ thống Elearning vào ứng dụng trong đào tạo nguồn lực là xu hướng phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong quá trình hội nhập.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

vnEdu LMS screenshot 1 vnEdu LMS screenshot 2 vnEdu LMS screenshot 3 vnEdu LMS screenshot 4 vnEdu LMS screenshot 5 vnEdu LMS screenshot 6

iPad Screenshots

(click to enlarge)

vnEdu LMS screenshot 7 vnEdu LMS screenshot 8 vnEdu LMS screenshot 9 vnEdu LMS screenshot 10 vnEdu LMS screenshot 11

App Changes

  • July 15, 2020 Initial release
  • August 06, 2021 New version 1.1.3