What's New

- Thay đổi biểu tượng ứng dụng

App Description

Ứng dụng đăng ký sử dụng các dịch vụ của VNPT Vinaphone. Người dùng có thể sử dụng số điện thoại nhà mạng Vinaphone của mình để tạo tài khoản và đăng ký cung cấp dịch vụ.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

TNH-iCart screenshot 1 TNH-iCart screenshot 2 TNH-iCart screenshot 3 TNH-iCart screenshot 4 TNH-iCart screenshot 5 TNH-iCart screenshot 6 TNH-iCart screenshot 7 TNH-iCart screenshot 8 TNH-iCart screenshot 9 TNH-iCart screenshot 10

App Changes

  • August 16, 2019 Initial release