What's New

- Sửa lỗi kết nối và trao đổi dữ liệu với máy chủ.

App Description

Ứng dụng quản lý bài viết cho cổng thông tin tỉnh Thái Nguyên

Hỗ trợ các thao tác bao gồm xem bài viết, duyệt bài viết, hủy xuất bản bài viết. Áp dụng cho toàn bộ hệ thống cổng thông tin của tỉnh Thái Nguyên, bao gồm cổng thông tin mức tỉnh, thành phố, huyện và các trang thành phần.

- Duyệt bài viết kèm ý kiến xử lý.
- Sửa nội dung bài viết.
- Hủy xuất bản những bài viết không hợp lệ.
- Xem nội dung bài viết tiện lợi, nhanh chóng ngay trên thiết bị di động.

Ứng dụng áp dụng cho những tài khoản có quyền duyệt tin và xuất bản tin.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Portal screenshot 1 VNPT Portal screenshot 2 VNPT Portal screenshot 3 VNPT Portal screenshot 4 VNPT Portal screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Portal screenshot 6 VNPT Portal screenshot 7 VNPT Portal screenshot 8 VNPT Portal screenshot 9 VNPT Portal screenshot 10

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release