What's New

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Description

Quản lý việc tích điểm Vpoint dễ dàng với ứng dụng Vpoint MMS. Nhanh chóng, tiện lợi, linh hoạt, phù hợp ngay cả với các shop tiện lợi với tần suất giao dịch cao.
- Tìm kiếm thông tin hội viên Vpoint dễ dàng qua mã barcode;
- Nhập giá trị điểm tiêu để sử dụng điểm của khách hàng;
- Tích điểm nhanh chóng, tiện lợi trên giá trị đơn hàng.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Vpoint MMS screenshot 1 Vpoint MMS screenshot 2 Vpoint MMS screenshot 3 Vpoint MMS screenshot 4 Vpoint MMS screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Vpoint MMS screenshot 6 Vpoint MMS screenshot 7 Vpoint MMS screenshot 8 Vpoint MMS screenshot 9 Vpoint MMS screenshot 10

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release