What's New

Nâng cấp giao diện người dùng.

App Description

ứng dụng thông tin du lịch cho Hải Dương.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Hai Duong Tourism screenshot 1 Hai Duong Tourism screenshot 2 Hai Duong Tourism screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Hai Duong Tourism screenshot 4 Hai Duong Tourism screenshot 5 Hai Duong Tourism screenshot 6

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release