What's New

Cập nhập tính năng đăng nhập

App Description

Ứng dụng VNPT-Elearning-Enterprise là ứng dụng của hệ thống Nền tảng Học và Thi trực tuyến trên nền tảng Mobile. Ứng dụng được phát triển nhằm mục đích giúp doanh nghiệp giải quyết được các chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Ứng dụng cung cấp các chức năng như:
+ Học và Thi trên ứng dụng.
+ Xem tài liệu của đơn vị trên ứng dụng.
+ Và nhiều tiện ích khác sẽ được phát triển trong thời gian tới.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Elearning Enterprise screenshot 1 VNPT Elearning Enterprise screenshot 2 VNPT Elearning Enterprise screenshot 3 VNPT Elearning Enterprise screenshot 4 VNPT Elearning Enterprise screenshot 5 VNPT Elearning Enterprise screenshot 6 VNPT Elearning Enterprise screenshot 7

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VNPT Elearning Enterprise screenshot 8 VNPT Elearning Enterprise screenshot 9 VNPT Elearning Enterprise screenshot 10 VNPT Elearning Enterprise screenshot 11 VNPT Elearning Enterprise screenshot 12 VNPT Elearning Enterprise screenshot 13

App Changes

  • October 27, 2020 Initial release
  • August 06, 2021 New version 1.0.6