What's New

Bug fixed

App Description

EinvoiceViewer - Sản phẩm của VNPT.
Sản phẩm cho phép người dùng dịch vụ hóa đơn điện tử E-INVOICE có thể dễ dàng xem, lưu trữ, tra cứu các hóa đơn điện tử được phát hành.
Thông tin về dịch vụ E-INVOICE: http://hoadondientu-vnpt.vn

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

EinvoiceViewer screenshot 1 EinvoiceViewer screenshot 2 EinvoiceViewer screenshot 3 EinvoiceViewer screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

EinvoiceViewer screenshot 5 EinvoiceViewer screenshot 6 EinvoiceViewer screenshot 7

App Changes

  • June 15, 2014 Initial release
  • August 01, 2014 New version 1.0.3