What's New

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Description

Tổng đài MEG là một giải pháp toàn diện của VinaPhone, dựa trên nền tảng mạng di động, nhằm cung cấp dịch vụ Tổng đài di động cho khách hàng doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được khai báo một số tổng đài di động (số hotline), nhằm sử dụng cho tất cả các liên lạc liên quan đến doanh nghiệp đó, bao gồm cả thoại và SMS. Mỗi số thuê bao di động của nhân viên sẽ được khai báo như một số máy lẻ để kết nối vào hệ thống tổng đài MEG của doanh nghiệp đó.

Ứng dụng MEG giúp các thành viên có thể thao tác, sử dụng dịch vụ của tổng đài dễ dàng và nhanh chóng.

Chức năng chính:
- Gọi trong danh bạ
- Gọi đồng nghiệp
- Gọi khách hàng
- Khởi tạo thoại hội nghị

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

MEG screenshot 1 MEG screenshot 2 MEG screenshot 3 MEG screenshot 4 MEG screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

MEG screenshot 6

App Changes

  • June 13, 2015 Initial release