What's New

Trong phiên bản này, chúng tôi bổ sung chức năng và cải thiện hiệu năng.

App Description

Ứng dụng cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, hồ sơ y tế, quan trắc môi trường, đất đai,... Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

TienGiangS screenshot 1 TienGiangS screenshot 2 TienGiangS screenshot 3 TienGiangS screenshot 4 TienGiangS screenshot 5 TienGiangS screenshot 6 TienGiangS screenshot 7 TienGiangS screenshot 8

iPad Screenshots

(click to enlarge)

TienGiangS screenshot 9 TienGiangS screenshot 10 TienGiangS screenshot 11 TienGiangS screenshot 12 TienGiangS screenshot 13 TienGiangS screenshot 14 TienGiangS screenshot 15 TienGiangS screenshot 16

App Changes

  • July 14, 2020 Initial release
  • October 22, 2020 New version 1.2.0
  • August 06, 2021 New version 1.8.1
  • October 15, 2021 New version 1.8.7