What's New

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng. Bản phát hành này cung cấp các bản sửa lỗi cải thiện sản phẩm của chúng tôi

App Description

- Gửi các phản ánh về tình hình Vệ sinh An toàn Thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
- Tra cứu thông tin các cơ sở kinh doanh/Nhà hàng đảm bảo VSATTP (Tra cứu theo tên CSKD, lĩnh vực kinh doanh, địa bàn, khoảng cách)
- Tra cứu các tài liệu Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Nhận các thông báo của TT Y Tế về Vệ sinh an toàn thực phẩm

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Phản ánh VSATTP screenshot 1 Phản ánh VSATTP screenshot 2 Phản ánh VSATTP screenshot 3

App Changes

  • July 16, 2020 Initial release
  • October 23, 2020 New version 1.0.3