What's New

fix lỗi chọn ngày đặt khám

App Description

Dân khoẻ là ứng dụng giúp bạn đặt trước lịch khám tại các cơ sở y tế. Chỉ với vài thao tác đơn giản bạn đã có thể đặt trước lịch khám. Giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức chờ đợi mỗi khi đi khám bệnh. Ngoài ra ứng dụng còn là nguồn cung cấp thông tin về sức khoẻ hữu ích, bạn có thể xem tin, tra cứu từ điển bệnh, từ điển xét nghiệm ngay trên ứng dụng.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Dân Khoẻ screenshot 1 Dân Khoẻ screenshot 2 Dân Khoẻ screenshot 3 Dân Khoẻ screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Dân Khoẻ screenshot 5 Dân Khoẻ screenshot 6 Dân Khoẻ screenshot 7

App Changes

  • September 27, 2019 Initial release
  • October 21, 2019 New version 1.1
  • December 09, 2019 New version 1.2
  • December 17, 2019 New version 1.5
  • July 14, 2020 New version 2.51
  • October 22, 2020 New version 2.62
  • November 11, 2020 New version 2.63
  • November 20, 2020 New version 2.66