App Description

- Ứng dụng “Kiểm dịch y tế” cung cấp công cụ đến người dùng thông báo tình trạng dịch bệnh của người dùng đến các sở y tế các cấp các nghành có liên quan
- Cho phép người dùng sử dụng smart phone chụp ảnh tờ khai về tình trạng dịch bệnh và gửi về hệ thống kiểm định

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Kiểm dịch y tế screenshot 1 Kiểm dịch y tế screenshot 2 Kiểm dịch y tế screenshot 3 Kiểm dịch y tế screenshot 4 Kiểm dịch y tế screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Kiểm dịch y tế screenshot 6 Kiểm dịch y tế screenshot 7 Kiểm dịch y tế screenshot 8 Kiểm dịch y tế screenshot 9

App Changes

  • July 15, 2020 Initial release