What's New

- Fix bug giao diện

App Description

Ứng dụng cho phép tìm kiếm thông tin văn bằng của các trường Đại học tại Việt Nam cấp và lưu trên hệ thống VNPT Blockchain, nhằm xác minh tính đúng đắn của văn bằng, mục đích để hạn chế nạn bằng giả và thuận tiện hơn cho người muốn xác minh bằng.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Xác minh văn bằng - VDB screenshot 1 Xác minh văn bằng - VDB screenshot 2 Xác minh văn bằng - VDB screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Xác minh văn bằng - VDB screenshot 4 Xác minh văn bằng - VDB screenshot 5 Xác minh văn bằng - VDB screenshot 6

App Changes

  • June 21, 2019 Initial release
  • October 09, 2019 New version 1.0.1
  • July 14, 2020 New version 1.0.2