What's New

* Thêm chức năng đăng ký dịch vụ
* Thêm chức năng xem thực đơn

App Description

vnEdu Connect là ứng dụng tiện ích dành cho Phụ huynh Học sinh trên hệ sinh thái Mạng Giáo dục Việt nam - vnEdu giúp kết nối giữa Phụ huynh Học sinh và Nhà trường. Ứng dụng cho phép Phụ huynh cập nhật tức thời thông tin của con em mình tại nhà trường. Cụ thể:
- Cập nhật thông tin "Nhắc uống thuốc" và "Theo dõi sức khỏe cho con" tới nhà trường, nhất là trong các giai đoạn dịch bệnh
- Xem thông báo của nhà trường
- Xem tin nhắn của nhà trường
- Xem điểm chi tiết, điểm tổng kết của con
- Xem điểm danh, thời khóa biểu của con
- Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật định kỳ trong thời gian tới.
Hotline CSKH: 18001260

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

vnEdu Connect screenshot 1 vnEdu Connect screenshot 2 vnEdu Connect screenshot 3 vnEdu Connect screenshot 4 vnEdu Connect screenshot 5 vnEdu Connect screenshot 6 vnEdu Connect screenshot 7

iPad Screenshots

(click to enlarge)

vnEdu Connect screenshot 8 vnEdu Connect screenshot 9 vnEdu Connect screenshot 10 vnEdu Connect screenshot 11 vnEdu Connect screenshot 12

App Changes

 • January 08, 2019 Initial release
 • June 14, 2019 New version 2.0
 • August 29, 2019 New version 2.0.1
 • October 29, 2019 New version 2.1.0
 • November 19, 2019 New version 2.1.1
 • November 26, 2019 New version 2.1.2
 • December 31, 2019 New version 2.1.3
 • January 07, 2020 New version 2.1.4
 • January 22, 2020 New version 2.1.6
 • July 15, 2020 New version 2.2.8
 • October 28, 2020 New version 2.3.2
 • December 10, 2020 New version 2.3.3