What's New

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Description

Phần mềm quản lý giao và đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPI

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT KPI screenshot 1 VNPT KPI screenshot 2 VNPT KPI screenshot 3 VNPT KPI screenshot 4 VNPT KPI screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VNPT KPI screenshot 6 VNPT KPI screenshot 7 VNPT KPI screenshot 8 VNPT KPI screenshot 9 VNPT KPI screenshot 10

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release