What's New

Nâng cấp gia diện người dùng.

App Description

Ứng dụng thông tin du lịch cho Đồng Nai.
Cung cấp thông tin các điểm tham quan, ăn uống, sự kiện, văn hóa...

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Dong Nai Tourism screenshot 1 Dong Nai Tourism screenshot 2 Dong Nai Tourism screenshot 3 Dong Nai Tourism screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Dong Nai Tourism screenshot 5 Dong Nai Tourism screenshot 6 Dong Nai Tourism screenshot 7 Dong Nai Tourism screenshot 8

App Changes

  • June 17, 2019 Initial release