What's New

Nâng cấp giao điện người dùng.

App Description

Ứng dụng thông tin du lịch cho Hà Giang.
Cung cấp thông tin các điểm tham quan, sự kiện, địa điểm văn hóa...

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Ha Giang Tourism screenshot 1 Ha Giang Tourism screenshot 2 Ha Giang Tourism screenshot 3 Ha Giang Tourism screenshot 4 Ha Giang Tourism screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Ha Giang Tourism screenshot 6 Ha Giang Tourism screenshot 7

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release