What's New

Nâng cấp giao diện người dùng.

App Description

Ứng dụng thông tin Du lịch cho Hưng Yên.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Hung Yen Tourism screenshot 1 Hung Yen Tourism screenshot 2 Hung Yen Tourism screenshot 3 Hung Yen Tourism screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Hung Yen Tourism screenshot 5 Hung Yen Tourism screenshot 6 Hung Yen Tourism screenshot 7

App Changes

  • December 19, 2018 Initial release
  • June 15, 2019 New version 1.0.5