What's New

- Đổi logo nhận diện

App Description

VNPT BMIS - Ứng dụng tương tác với cư dân:
Giúp cư dân dễ dàng nhận thông báo tức thời và có thể thanh toán online các phí dịch vụ: điện, nước, phí quản lý, …
Đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích: Bơi, Gym, …
Góp ý với ban quản lý dễ dàng.
Xem lịch sử các lần thanh toán, sử dụng dịch vụ,…

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT BMIS screenshot 1 VNPT BMIS screenshot 2 VNPT BMIS screenshot 3 VNPT BMIS screenshot 4 VNPT BMIS screenshot 5

App Changes

  • February 06, 2020 Initial release
  • July 15, 2020 New version 1.0.1
  • October 28, 2020 New version 1.0.2