What's New

- Update performance to application
- Update icon of application

App Description

Cổng thông tin du lịch Nam Đàn cung cấp thông tin khách sạn nhà nghỉ, điểm đến, nơi cư trú, và ẩm thực của địa phương

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Nam Dan Tourism screenshot 1 Nam Dan Tourism screenshot 2 Nam Dan Tourism screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Nam Dan Tourism screenshot 4 Nam Dan Tourism screenshot 5 Nam Dan Tourism screenshot 6

App Changes

  • March 12, 2019 Initial release
  • June 14, 2019 New version 1.1