What's New

-Giảm dung lượng ảnh khi gửi về cơ quan quản lý, cho tốc độ upload nhanh hơn.
-Thêm tính năng lấy danh mục các lĩnh vực tự động.

App Description

Thông qua ứng dụng VNPT ORIM-X Light do VNPT phát triển, người dân ở các quận huyện có thể phản ánh các vụ việc vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường, tụ tập buôn bán, xây dựng không phép... nhanh chóng. Bản thân các cơ quan quản lý từng lĩnh vực giao thông, môi trường, trật tự đô thị... cũng thuận lợi hơn khi tiến hành xử lý tại chỗ (có sẵn dữ liệu trên điện thoại thông minh).

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

ORIM-X Light screenshot 1 ORIM-X Light screenshot 2 ORIM-X Light screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

ORIM-X Light screenshot 4 ORIM-X Light screenshot 5 ORIM-X Light screenshot 6

App Changes

  • December 17, 2019 Initial release
  • August 06, 2021 New version 0.0.10