What's New

* Sửa lỗi
* Tối ưu hiệu năng

App Description

vnEdu  là ứng dụng tiện ích dành cho Học sinh trên hệ sinh thái Mạng Giáo dục Việt nam - vnEdu Student giúp kết nối giữa Học sinh và Nhà trường. Ứng dụng cho phép Học sinh cập nhật tức thời thông tin mình tại nhà trường. Cụ thể:
- Xem thông báo của nhà trường
- Xem tin nhắn của nhà trường
- Xem điểm chi tiết, điểm tổng kết
- Xem điểm danh, thời khóa biểu
- Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật định kỳ trong thời gian tới.
Hotline CSKH: 18001260

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

vnEdu Student screenshot 1 vnEdu Student screenshot 2 vnEdu Student screenshot 3 vnEdu Student screenshot 4 vnEdu Student screenshot 5 vnEdu Student screenshot 6

iPad Screenshots

(click to enlarge)

vnEdu Student screenshot 7 vnEdu Student screenshot 8 vnEdu Student screenshot 9 vnEdu Student screenshot 10 vnEdu Student screenshot 11 vnEdu Student screenshot 12 vnEdu Student screenshot 13

App Changes

  • June 17, 2019 Initial release