What's New

- Cập nhật hình ảnh Logo

App Description

Ứng dụng thông tin du lịch cho Quảng Nam.
Cung cấp thông tin các điểm tham quan, sự kiện, văn hóa...

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Quang Nam Tourism screenshot 1 Quang Nam Tourism screenshot 2 Quang Nam Tourism screenshot 3 Quang Nam Tourism screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Quang Nam Tourism screenshot 5 Quang Nam Tourism screenshot 6 Quang Nam Tourism screenshot 7 Quang Nam Tourism screenshot 8 Quang Nam Tourism screenshot 9

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release
  • August 16, 2019 New version 1.0.1