What's New

Nâng cấp giao diện người dùng.

App Description

Ứng dụng thông tin du lịch cho Phú Yên
Cung cấp thông tin các điểm tham quan, sự kiện, địa điểm, văn hóa ...

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Phu Yen Tourism screenshot 1 Phu Yen Tourism screenshot 2 Phu Yen Tourism screenshot 3 Phu Yen Tourism screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Phu Yen Tourism screenshot 5 Phu Yen Tourism screenshot 6 Phu Yen Tourism screenshot 7 Phu Yen Tourism screenshot 8

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release