What's New

Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng

App Description

Phổ Yên - Smart City là ứng dụng nằm trong hệ sinh thái đô thị thông minh tại Thị Xã
Phổ Yên. Ứng dụng là kênh giao tiếp giữa chính quyền và người dân. Giúp người dân gửi những phản ánh sai phạm trên địa bàn một cách nhanh chóng đến cơ quan chính quyền. Giúp cơ quan chính quyền tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng những phản ánh của người dân với đầy đủ các thông tin cần thiết. Ứng dụng còn là công cụ hữu ích để người dân sử dụng để tra cứu thông tin các lĩnh vực như Y tế , Giáo dục, hành chính công...

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Phổ Yên - Smart City screenshot 1 Phổ Yên - Smart City screenshot 2 Phổ Yên - Smart City screenshot 3 Phổ Yên - Smart City screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Phổ Yên - Smart City screenshot 5 Phổ Yên - Smart City screenshot 6 Phổ Yên - Smart City screenshot 7 Phổ Yên - Smart City screenshot 8

App Changes

  • September 29, 2021 Initial release