What's New

- Introduced an all-new and exciting article reader to give an enhanced reading experience
- iPhone X UI support
- Bug fixes and UI improvements

App Description

Tạp chí Stuff Vietnam là một trong những tạp chí đầu tiên mua bản quyền thương hiệu nước ngoài ở Việt Nam. Với nội dung được biên tập bởi đội ngũ làm báo quốc tế cộng thêm hiểu biết và cái nhìn thấu đáo của ban biên tập trong nước, Stuff Vietnam đã trở thành ấn phẩm công nghệ phát triển mạnh nhất, giới thiệu các sản phẩm tiên tiến và mới nhất cũng như thực hiện các chương trình kiểm tra, đánh giá và ý kiến về sảm phẩm độc lập và uy tín. Stuff Vietnam chính là cuốn tạp chí phải xem của lớp đàn ông trẻ, năng động, những người không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì mới lạ trên thị trường thế giới.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Stuff Vietnam screenshot 1 Stuff Vietnam screenshot 2 Stuff Vietnam screenshot 3 Stuff Vietnam screenshot 4 Stuff Vietnam screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Stuff Vietnam screenshot 6 Stuff Vietnam screenshot 7 Stuff Vietnam screenshot 8 Stuff Vietnam screenshot 9 Stuff Vietnam screenshot 10

App Changes

  • December 18, 2014 Initial release
  • January 06, 2015 New version 3.3.1
  • July 04, 2015 New version 4.3
  • June 15, 2019 New version 7.0