What's New

- Our intuitive help section is the one-stop destination to manage your account, email preferences and magazine subscription. The user guide will answer all your queries in a lucid manner.

App Description

Với sự hỗ trợ của công nghệ định vị toàn cầu GPS cùng các hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày càng hoàn thiện, các ứng dụng và dịch vụ dựa trên địa điểm ngày càng phong phú, người dùng giờ đây với chiếc smartphone luôn bên mình sẽ có được thông tin chính xác về đường, điểm, và dễ dàng chia sẻ vị trí của mình cho những người liên quan mọi lúc, mọi nơi.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thế Giới Vi Tính screenshot 1 Thế Giới Vi Tính screenshot 2 Thế Giới Vi Tính screenshot 3 Thế Giới Vi Tính screenshot 4 Thế Giới Vi Tính screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Thế Giới Vi Tính screenshot 6 Thế Giới Vi Tính screenshot 7 Thế Giới Vi Tính screenshot 8 Thế Giới Vi Tính screenshot 9 Thế Giới Vi Tính screenshot 10

App Changes

  • December 29, 2014 Initial release
  • July 27, 2015 New version 4.3
  • June 15, 2019 New version 6.16