What's New

• Nová reč: Rumunčina, Katalánčina, Ukrajinčina a Chorvátčina.
• Cvičenie na podporu audiovizuálneho učenia sa slov a viet naspamäť: vedľa audionahrávky a vizuálneho zobrazenia vidíte slovo alebo vetu zapísanú vo vašom rodnom jazyku a v cudzom jazyku. Najprv zaznie slovo vo vašom rodnom jazyku, potom jeho preklad do cudzieho jazyka. Po krátkej prestávke opäť zaznie preklad slova v cudzom jazyku. Súčasné zvukové vnímanie zvuku a zrakové vnímanie textu aj ilustrácie je najefektívnejším spôsobom učenia sa slov a fráz. Pre dané cvičenie si musíte stiahnuť dodatočné dáta.

App Description

Učte sa efektívne a osvojujte si slovíčka a slovné zvraty. Vďaka jedinečnej učebnej metóde môžete s „Jazykovým trénerom “ dosiahnuť už za krátky čas značné výsledky v ovládaní zvoleného cudzieho jazyka. „Jazykový tréner “ sa vynikajúco hodí na praktickú prípravu na cesty a na osvieženie Vašich znalostí.

Jedinečná metodika spája vizuálne a akustické vnímanie cudzieho jazyka: každé z viac ako 2100 slovíčok a slovných zvratov pre každý jazyk obsahuje zapamätateľnú ilustráciu a je ozvučené profesionálnymi rečníkmi!

Učebná metóda je založená na princípe kartotéky. Jej cieľom je dosiahnutie najvyššej vedomostnej úrovne «veľmi dobrý». Vy sami si určujete, či do procesu výuky budú zahrnuté všetky obsahy, alebo iba určité témy, resp. podtémy. Môžete sa tak koncentrovať na učenie slovíčok a slovných zvratov z určitých tém, ako napr. «Predstavenie sa», «Rezervácia» alebo «V reštaurácii». Pri učení máte na výber 9 zábavných cvičení. Medzitým i nácvik výslovnosti s odhalením významu. Pri správnej odpovedi sami rozhodujete, či sú slovíčka, resp. slovné zvraty tak dobre osvojené, že ich chcete posunúť na vyššiu vedomostnú úroveň.

• 34 cielových jazykov: anglictina (UK), anglictina (US), nemcina, francúzština, španielcina (Španielsko), španielcina (Latinská Amerika), taliancina, portugalcina (Portugalsko), portugalcina (Brazília), dáncina, holandcina, fíncina, švédcina, nórcina , polština, ceština, ruština, gréctina, madarcina, turectina, cínština, japoncina, kórejcina, arabcina, hebrejcina, thajcina, hindcina, bulharcina, vietnamcina, perzština, kataláncina, rumuncina, chorvátcina a ukrajincina.

• Viac ako 2.100 ilustrovaných a ozvučených slovných zvratov a slovíčok na jeden jazyk.

• Cvičenie na podporu audiovizuálneho učenia sa slov a viet naspamäť: vedľa audionahrávky a vizuálneho zobrazenia vidíte slovo alebo vetu zapísanú vo vašom rodnom jazyku a v cudzom jazyku. Najprv zaznie slovo vo vašom rodnom jazyku, potom jeho preklad do cudzieho jazyka.

• Individuálne určenie učebnej látky.

• Všetky slovné zvraty sú ozvučené osobami v ich rodnom jazyku.

• Každý záznam je ilustrovaný , čo ešte zjednodušuje osvojovanie slovíčok a slovných zvratov.

• 9 druhov zábavných cvičení na tréning slovíčok .

• Tréning výslovnosti a významu.

• Jasné a zrozumiteľné rozdelenie do tém a podtém.

• Celá užívateľská plocha v slovenčine.

• Veľmi jednoduchá obsluha, ktorá je zrozumiteľná tak pre deti ako i pre dôchodcov.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Jazykový tréner screenshot 1 Jazykový tréner screenshot 2 Jazykový tréner screenshot 3 Jazykový tréner screenshot 4 Jazykový tréner screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Jazykový tréner screenshot 6 Jazykový tréner screenshot 7 Jazykový tréner screenshot 8 Jazykový tréner screenshot 9 Jazykový tréner screenshot 10

App Changes

  • June 14, 2019 New version 2.2