What's New

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

* Looking for messages on a specific topic? Introducing media search!
* Optimized for iPhone X
* A new and improved experience for reconnecting if the app is offline
* Fresh new layout for the Inbox

App Description

דרק פרינס נולד בבאנגאלור שבהודו, למשפחת צבא בריטית. בהיותו בן חמש נשלח דרק בחזרה לאנגליה, ושם למד והתחנך בפנימיות ובמכללות היוקרתיות ביותר.

בחיפושו אחר האמת, התמסר ללימודי הפילוסופיה, והיה לתלמידו של הפילוסוף המפורסם
לודוויג ויטגנשטיין. כאשר הבין שאין באמתחתה של הפילוסופיה תשובה ברורה או חיובית, פנה לתורות מזרחיות — יוגה, תיאוסופיה ווּדו. ואולם שוב נחל אכזבה. הוא חווה התנסות רוחנית, אך הדבר לא הסב לו אושר. הוא חש שדיכאון מַשמים אופף אותו.

דרק פרינס גוייס לצבא בריטניה בימי מלחמת העולם השנייה, לחיל הרפואה. הוא לקח איתו לטירונות ספר שמעולם לא קרא - התנ״ך והברית החדשה.

לילה אחד, בשעה שכל החיילים בחדר המגורים הצבאי ישנו, הניח דרק שרפרף לנגד החלון שצפה לים. הוא היה נחוש בדעתו להתפלל "עד שמשהו יקרה". ואולם מאחר שלא התפלל מעולם, לא ידע מה לומר ולמי להתפלל. בעודו מהרהר בכך, נגלה לו ישוע באופן דרמטי.

בעקבות המפגש הזה השתנה דרק לחלוטין. "מאותו יום ואילך לא הטלתי ספק בכך שישוע חי.
גיליתי את מה שהתקשיתי להבין תקופה ארוכה – שהאמת איננה רק דבר מופשט, דת או תורה. לאמיתו של דבר, האמת היא נפש חיה.

זמן קצר לאחר מכן, דרק פרינס הועבר לבסיס צבאי ביבשת צפון אפריקה. משם הוא הגיע לארץ ישראל, בה הכיר את אשתו לידיה ואימץ 6 בנות יהודיות, אחת ערביה ואחת בריטית. בהמשך הזוג אימץ ילדה אפריקאית בעת שירותם בקניה שבאפריקה.

דרק פרינס הלך לעולמו בשנת 2003 בביתו שבירושלים. הוא הותיר אחריו ספרים והרצאות שמכילים ניתוח ייחודי של המצב האנושי וגם של מצבים פוליטים בעולם ופרט בישראל לאור כתבי התנ״ך והברית החדשה.

The דרק פרינס ישראל App was created with The Church App by Subsplash.

:

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

דרק פרינס ישראל screenshot 1 דרק פרינס ישראל screenshot 2 דרק פרינס ישראל screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

דרק פרינס ישראל screenshot 4 דרק פרינס ישראל screenshot 5 דרק פרינס ישראל screenshot 6

App Changes

 • June 06, 2014 Initial release
 • August 13, 2014 New version 3.22.2
 • August 17, 2014 New version 3.22.3
 • December 12, 2014 New version 3.24.2
 • February 13, 2015 New version 3.26.0
 • August 01, 2015 New version 3.26.1
 • September 21, 2015 New version 4.0.1
 • November 21, 2015 New version 4.0.3
 • February 13, 2016 New version 4.1.0
 • June 21, 2016 New version 4.3.3
 • November 05, 2016 New version 4.4.2
 • June 13, 2019 New version 4.9.2