What's New

A minor fix

App Description

• میزان دانش خود را از شعر کلاسیک ایرانی بسنجید.

«آزمون شعر غزلستان» اثر دیگری از سایت «غزلستان» است که برای آزمودن میزان دانش شما از شعر کلاسیک ایرانی طراحی شده است. این برنامه دارای اشعار متنوعی از شاعران بزرگ همچون حافظ، سعدی، خیام، مولوی و ... و گرافیکی زیباست .

• جهت بهتر شدن برنامه لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به [email protected] بفرستید
• برای مشاهده سایر برنامه ها به سایت غزلستان مراجعه کنید: http://ghazalestan.com/apps.php

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

آزمون شعر غزلستان screenshot 1 آزمون شعر غزلستان screenshot 2 آزمون شعر غزلستان screenshot 3 آزمون شعر غزلستان screenshot 4 آزمون شعر غزلستان screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

آزمون شعر غزلستان screenshot 6 آزمون شعر غزلستان screenshot 7 آزمون شعر غزلستان screenshot 8 آزمون شعر غزلستان screenshot 9 آزمون شعر غزلستان screenshot 10

App Changes

  • July 16, 2015 Initial release
  • January 05, 2016 Price decrease: $1.99 -> FREE!
  • January 06, 2016 Price increase: FREE! -> $1.99
  • June 13, 2019 New version 2.0
  • October 22, 2020 New version 3.1
  • October 22, 2020 Price decrease: $1.99 -> FREE!