What's New

۳۰۰ سودوکوی جديد (۱۰۰ سودوکو برای هر سطح آسان، متوسط و سخت)

App Description

بازی معروف سودوكو
۱۲۰۰ سودوکو در سه سطح آسان، متوسط و سخت

امکان ذخیره بازی در صورت تمام نشدن و ادامه بازی در زمان دیگر
امکان حاشیه نویسی اعداد در هر خانه جدول

نحوه بازی:
اعداد ۱ تا ۹ را در یک جدول ۹ در ۹ بچینید به نحوی که:
- در هر سطر از هر عدد یک مورد وجود داشته باشد
- در هر ستون از هر عدد یک مورد وجود داشته باشد
- در هر مربع ۳ در ۳ از هر عدد یک مورد وجود داشته باشد

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

بازی سودوکو - ۱۲۰۰ سودوكو screenshot 1 بازی سودوکو - ۱۲۰۰ سودوكو screenshot 2 بازی سودوکو - ۱۲۰۰ سودوكو screenshot 3 بازی سودوکو - ۱۲۰۰ سودوكو screenshot 4

App Changes

  • June 11, 2019 Initial release
  • June 13, 2019 New version 1.1
  • June 17, 2019 New version 1.2
  • August 16, 2019 New version 1.5
  • October 28, 2019 New version 1.6
  • July 14, 2020 New version 1.8
  • October 23, 2020 New version 2.0
  • December 09, 2020 New version 2.2
  • October 15, 2021 New version 2.3