What's New

یک بازی سرگرم کننده جدید در بخش برنامه های دیگر

App Description

یک بازی ساده و سرگرم کننده
در سه بخش آسان، متوسط و سخت
مشاهده امتیازها به تفکیک بخش و به ترتیب تعداد سوال های جواب داده شده
مشاهده امتیازهای افراد دیگر و رتبه شما بین تمامی افراد شرکت کننده

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

بازی ریاضی screenshot 1 بازی ریاضی screenshot 2 بازی ریاضی screenshot 3 بازی ریاضی screenshot 4 بازی ریاضی screenshot 5 بازی ریاضی screenshot 6 بازی ریاضی screenshot 7

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release
  • August 16, 2019 New version 1.7
  • October 28, 2019 New version 1.8
  • July 14, 2020 New version 1.9