What's New

iOS 14 Compatible

App Description

• میزان دانش خود را از کشورهای جهان بسنجید.
• بسیار آموزنده و سرگرم کننده

مشخصات این برنامه:
• گرافیک بسیار زیبا
• آزمون در سه بخش شناخت پرچم ، پایتخت و واحد پول کشورها
• امکان برگزاری آزمون از تمامی بخش ها یا بخش های انتخابی
• سؤالات بسیار متنوع از تمامی کشورهای جهان
• امکان بررسی و مرور آزمون انجام شده
• نمودار نتایج ۱۵ آزمون اخیر

• جهت بهتر شدن برنامه لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به [email protected] بفرستید
• برای مشاهده سایر برنامه ها به سایت غزلستان مراجعه کنید: http://ghazalestan.com/apps.php

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

آزمون کشورشناسی screenshot 1 آزمون کشورشناسی screenshot 2 آزمون کشورشناسی screenshot 3 آزمون کشورشناسی screenshot 4 آزمون کشورشناسی screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

آزمون کشورشناسی screenshot 6 آزمون کشورشناسی screenshot 7 آزمون کشورشناسی screenshot 8 آزمون کشورشناسی screenshot 9 آزمون کشورشناسی screenshot 10

App Changes

  • February 06, 2015 Initial release
  • January 05, 2016 Price decrease: $1.99 -> FREE!
  • January 06, 2016 Price increase: FREE! -> $1.99
  • June 14, 2019 New version 2.0
  • October 28, 2020 New version 3.0
  • October 28, 2020 Price decrease: $1.99 -> FREE!