What's New

یک بازی سرگرم کننده جدید در بخش برنامه های دیگر

App Description

برنامه «بازی رنگ ها» قدرت شما را در تشخيص و تميز دادن رنگ‌ها ارزیابی می‌کند.

هدف این برنامه مرتب‌سازی دایره‌های رنگی از روشن‌ترین تا تيره‌ترین رنگ است.

روشن ترین رنگ بالا سمت چپ و تیره ترین رنگ پایین سمت راست قرار می گیرد.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

بازی رنگ ها screenshot 1 بازی رنگ ها screenshot 2 بازی رنگ ها screenshot 3 بازی رنگ ها screenshot 4 بازی رنگ ها screenshot 5 بازی رنگ ها screenshot 6 بازی رنگ ها screenshot 7

App Changes

  • August 16, 2019 Initial release
  • July 15, 2020 New version 1.2