What's New

یک بازی سرگرم کننده جدید در بخش برنامه های دیگر

App Description

یک بازی سرگرم کننده برای تقویت حافظه کوتاه مدت


نحوه بازی:
- در هر صفحه، بسته به اندازه صفحه تعدادی کارت قرار داده شده است.
- عدد نوشته شده روی کارت ها مشخص نیست ولی با هر بار لمس کارت، برای کسری از ثانیه عدد کارت به شما نشان داده میشود.
- از هر عدد دو تا در صفحه موجود است.
- شما باید دو کارت با اعداد مشابه را پشت سر هم لمس کنید تا هر دو کارت از صفحه محو شوند.
- هدف محو کردن همه کارت ها در سریعترین زمان ممکن است.

در صفحه امتیازها، تمامی امتیازهای شما به تفکیک سطح و به ترتیب زمان نمایش داده میشود
میتوانید زمان سایر شرکت کنندگان و همینطور رتبه خودتان را در جدول امتیازها ببینید

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

بازی دو به دو screenshot 1 بازی دو به دو screenshot 2 بازی دو به دو screenshot 3 بازی دو به دو screenshot 4 بازی دو به دو screenshot 5 بازی دو به دو screenshot 6 بازی دو به دو screenshot 7 بازی دو به دو screenshot 8 بازی دو به دو screenshot 9 بازی دو به دو screenshot 10

App Changes

  • June 17, 2019 Initial release
  • June 24, 2019 New version 1.2
  • August 17, 2019 New version 1.4
  • July 15, 2020 New version 1.5