What's New

A minor fix

App Description

• میزان آشنایی خود را با غزلیات حافظ بسنجید.
• مصرع دوم غزل را بر اساس مصرع اول نمایش داده شده انتخاب کنید.

«آزمون غزل حافظ» اثر دیگری از مجموعه «غزلستان» است که برای آزمودن میزان آشنایی شما با غزلیات حافظ طراحی شده است.

• جهت بهتر شدن برنامه لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به [email protected] بفرستید
• برای مشاهده سایر برنامه ها به سایت غزلستان مراجعه کنید: http://ghazalestan.com/apps.php

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

آزمون غزل حافظ screenshot 1 آزمون غزل حافظ screenshot 2 آزمون غزل حافظ screenshot 3 آزمون غزل حافظ screenshot 4 آزمون غزل حافظ screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

آزمون غزل حافظ screenshot 6 آزمون غزل حافظ screenshot 7 آزمون غزل حافظ screenshot 8 آزمون غزل حافظ screenshot 9 آزمون غزل حافظ screenshot 10

App Changes

  • July 16, 2015 Initial release
  • January 05, 2016 Price decrease: $1.99 -> FREE!
  • January 06, 2016 Price increase: FREE! -> $1.99
  • June 13, 2019 New version 2.0
  • October 22, 2020 New version 3.1
  • October 22, 2020 Price decrease: $1.99 -> FREE!