What's New

یک بازی سرگرم کننده جدید در بخش برنامه های دیگر

App Description

هدف: رسیدن به کاشی ۲۰۴۸

کاشی ها را با حرکت انگشت به سمت بالا، پایین، چپ و راست حرکت دهید
کاشی های مجاور با عدد یکسان با هم جمع میشوند و عدد کاشی جدید به جمع امتیازات شما افزوده میشود
هر بار یک کاشی جدید (۲ یا ۴) به صفحه اضافه می شود

پس از رسیدن به کاشی ۲۰۴۸ باز هم میتوانید به بازی ادامه دهید و بیشترین امتیاز را کسب کنید

هدف برای نسخه ۳ در ۳ رسیدن به کاشی ۲۵۶ و در نسخه ۵ در ۵ رسیدن به کاشی ۶۵۵۳۶ است

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

بازی ۲۰۴۸ screenshot 1 بازی ۲۰۴۸ screenshot 2 بازی ۲۰۴۸ screenshot 3 بازی ۲۰۴۸ screenshot 4 بازی ۲۰۴۸ screenshot 5 بازی ۲۰۴۸ screenshot 6 بازی ۲۰۴۸ screenshot 7 بازی ۲۰۴۸ screenshot 8

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release
  • August 16, 2019 New version 1.7
  • July 15, 2020 New version 1.8